Historia

 

Savonlinnan seudun Jyty ry on kirjattu yhdistysrekisteriin 13.2.1984 ja perustettu 25.10.1982, aluksi Savonlinnan seudun Kuntayhtymäin Ammattiyhdistys ry:n nimisenä. Vuoden 2010 alusta yhdistyivät Jyty Savonlinna ry ja Jyty Kaakkois-Savo ry  kanssamme.  Nimeksi päätettiin Savonlinnan seudun Jyty ry.

Työvoimajäseniä on 439.  Jäsenemme työskentelevät mm. kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, erilaisissa toimisto, sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä.

Tärkein tehtävämme on tarjota jäsenillemme hyvää ja tehokasta edunvalvontaa.                   

Innostamme jäseniämme osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja panostamme myös vapaa-aikaan järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia, matkoja ja mukavaa yhdessä oloa!


14.12.2004 Savonlinnan seudun Jyty ry sääntöjen ennakkotarkastus hyväksytty yhdistysrekisterissä 12.1.2006. 
Tuolloin jäseninä oli Itä-Savon sairaanhoitopiirin työntekijöitä n. 190 

1.1.2010 Savonlinnan seudun Jyty ry, johon liittyi Jyty Savonlinna ry (pääsääntöisesti savonlinnalaisia kunta-alan työntekijöitä) ja Jyty Kaakkois-Savo ry (kerimäkeläisiä kunta-alan työntekijöitä) fuusioituivat alueen yhdeksi isoksi jyty-yhdistykseksi (n. 500 työntekijää), koska yhdistyksillä alkoi olla pulaa vapaaehtoisista toimihenkilöistä ja haluttiin saada alueellista suurempaa kunta-alan yhtenäistä työntekijäjoukkoa kasaan. Nimeksi jäi Savonlinnan seudun Jyty ry, koska yhdistyksellä oli jo valmiina jäsenmaksujen liittoperintä, jota ei nyt tarvinnut hakea liittovaltuustolta.

 

Reetta Laukkanen
Sosteri


Jytyliitto